Page 1 - Haiku - Smart Fans - Ho Gia Phat
P. 1

KIỂM SOÁT BẰNG
                         CẢM BIẾN NHIỆT,
    GIỌNG NÓI
                        CHUYỂN ĐỘNG, ĐỘ ẨM

                                                  THOẢI MÁI
                                                  VÀ TIỆN NGHI
       Quạt trần công nghệ thông minh                         tiết kiệm điện nhất từ Hoa Kỳ


                    Most Efficient
                    2020
                    www.energystar.gov     Haiku Smart Fans
   1   2   3   4   5   6