×
Latest Comments
No comments
Blog search

Cung cấp quạt trần ISIS BigAss Fans cho cụp rạp chiếu phim Galaxy - Thiên Ngân

Posted on2 Years ago by 293
Rạp chiếu phim Galaxy Thiên Ngân - cụp rạp được thiết kế với độ thoáng tại sảnh tiếp đón vui chơi, tập trung đông người. Mà nơi đó việc triển khai hệ thống điều hòa không khí trở nên tốn kém.
ISIS được lắp đặt ở sảnh
Quạt trần ISIS lắp sảnh soát vé
ISIS được lắp đặt ở sảnh soát vé
Quạt trần ISIS lắp sảnh soát vé

QUY MÔ DỰ ÁN

TỔNG SỐ: 04 BỘ ISIS
NĂM CUNG CẤP: 2018

Bài viết quan tâm
Leave a Comment
Leave a Reply

Get a quotation

Hotline

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Get a quotation

Click for more products.
No produts were found.

Menu

QR code

Chia sẻ

Please sign in first.

Đăng nhập