×
Latest Comments
No comments
Blog search

Cafe Tinh Tế

Posted on10 Months ago 281
Dòng sản phẩm quạt làm mát di động không gian sự kiện Black Jack (USA) được sử dụng nhiều ở các sự kiện, trưng bày sản phẩm, hội chợ... bởi khả năng di chuyển và diện tích làm mát khoảng cách thổi gió lên đến 36m
vận hành tại Cafe Tinh Tế
Black Jack tại Cafe Tinh Tế

QUY MÔ DỰ ÁN

CUNG CẤP: 01 bộ quạt Black Jack (2.1m) - dòng quạt làm mát di động cánh lớn HVLS

Leave a Comment
Leave a Reply

Get a quotation

Hotline

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Get a quotation

Click for more products.
No produts were found.

Menu

QR code

Chia sẻ

Please sign in first.

Đăng nhập